Cách chuyển tài sản trong AscendEX

Cách chuyển tài sản trong AscendEX

Chuyển giao tài sản là gì? Chuyển tài sản là quá trình người dùng sử dụng để chuyển tài sản sang các tài khoản cụ thể để sử dụng cho giao dịch. Ví dụ: trước khi thực hiện gia...